ระบบลงทะเบียนติดตามผู้เฝ้าระวังในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส